Site icon AFT News Network

Cai hút thuốc và Bỏ hẳn

Cách thức Bỏ hút thuốc

Nếu quý vị muốn bỏ hút thuốc, có rất nhiều chiến lược cai hút thuốc để quý vị chọn lựa. Các phương pháp cai hút khác nhau sẽ có hiệu quả tốt đẹp tùy theo cá nhân.

Then chốt của sự thành công là chọn các chiến lược cai hút thuốc mà phù hợp nhất với tình huống và nhu cầu của quý vị.

Nhớ rằng, nếu một chiến lược không có kết quả, thì có thể chiến lược khác sẽ thành công. Đối với nhiều người, cách tốt nhất là kết hợp nhiều chiến lược để cai hút thuốc.

Các Chiến lược Cai hút thuốc

Sau đây là một số phương pháp cai hút thuốc mà đã giúp những người khác thành công trong việc cai hút thuốc:

1. Dùng Ý chí để bỏ hút thuốc ‘Cold Turkey’ (Đột ngột): Bỏ hút thuốc kiểu ‘cold turkey’ (đột ngột/bỏ ngang) có nghĩa là bỏ hút thuốc một cách bất ngờ mà không dùng sản phẩm giúp cai thuốc gì cả – và trong một số trường hợp, cũng không có kế hoạch hoặc hỗ trợ gì cả. Mặc dù đây là một chiến lược thông dụng, việc bỏ hút thuốc ‘đột ngột’ có tỉ lệ thành công thấp hơn so với các phương pháp cai hút khác. Để có cơ hội cai hút thuốc thành công hơn, nên kết hợp ‘ý chí’ với các phương pháp khác.

2. Dùng các Sản phẩm Giúp cai hút thuốc: Có nhiều loại sản phẩm y tế có thể giúp quý vị gia tăng cơ hội bỏ hút thuốc, gồm có:

3. Chuyên viên Hỗ trợ Cai hút thuốc: Đường dây NSW Quitline (Đường dây hỗ trợ Cai hút thuốc) là dịch vụ miễn phí và bảo mật qua điện thoại để giúp tư vấn cho cá nhân nhằm giúp quý vị gắng bỏ hút thuốc. Các chuyên viên tư vấn NSW Quitline là các chuyên viên đã được huấn luyện đặc biệt để giúp quý vị cai hút thuốc; và họ có thể tư vấn, hỗ trợ, và cung ứng thông tin về các chiến lược bỏ hút thuốc. Chuyên viên tư vấn có thể giúp quý vị chuẩn bị cai hút thuốc, tránh hút thuốc trở lại, và bỏ hẳn hút thuốc. NSW Quitline cũng có dịch vụ gọi lại miễn phí để giúp hỗ trợ thêm trong hành trình cai thuốc của quý vị. Các cuộc gọi từ điện thoại cố định đến NSW Quitline được tính với cước phí cuộc gọi địa phương tiêu chuẩn. Nếu gọi từ điện thoại di động thì cước phí có thể cao hơn.

Để gọi đến đường dây Quitline tiếng Việt, hãy gọi số 1300 7848 65. Các chuyên viên tư vấn người Việt làm việc vào các ngày:

Vui lòng lưu ý rằng các giờ làm việc này có thể thay đổi khi có yêu cầu.

Nếu chuyên viên tư vấn người Việt không rảnh, quý vị có thể để lại tin nhắn 24/7 và chuyên viên tư vấn sẽ gọi đến quý vị ngay khi có thể. Hoặc là quý vị có thể thảo luận với chuyên viên tư vấn nói tiếng Anh hoặc yêu cầu việc dùng dịch vụ thông dịch qua điện thoại.

4. Giảm hút để Cai hút thuốc: Nghĩa là quý vị giảm dần số lượng thuốc hút cho đến khi bỏ hẳn.

Định ra một Kế hoạch Bỏ hút thuốc

Bất kể quý vị chọn phương pháp bỏ hút thuốc như thế nào, điều có thể giúp ích là nên soạn ra một kế hoạch cho hành trình bỏ hút thuốc. Sau đây là những điều có thể bao gồm trong kế hoạch bỏ hút thuốc: 

Những điều Nên nhớ trong Hành trình Cai hút thuốc

Everybody’s quit smoking journey is different. For some people, quitting is easy, while for others it can be much more challenging. Join the Australian Cancer Institute of NSW’s ICanQuit program. Click here.

Share this:
Exit mobile version