Cách thức Bỏ hút thuốc

Nếu quý vị muốn bỏ hút thuốc, có rất nhiều chiến lược cai hút thuốc để quý vị chọn lựa. Các phương pháp cai hút khác nhau sẽ có hiệu quả tốt đẹp tùy theo cá nhân.

Then chốt của sự thành công là chọn các chiến lược cai hút thuốc mà phù hợp nhất với tình huống và nhu cầu của quý vị.

Nhớ rằng, nếu một chiến lược không có kết quả, thì có thể chiến lược khác sẽ thành công. Đối với nhiều người, cách tốt nhất là kết hợp nhiều chiến lược để cai hút thuốc.

Các Chiến lược Cai hút thuốc

Sau đây là một số phương pháp cai hút thuốc mà đã giúp những người khác thành công trong việc cai hút thuốc:

1. Dùng Ý chí để bỏ hút thuốc ‘Cold Turkey’ (Đột ngột): Bỏ hút thuốc kiểu ‘cold turkey’ (đột ngột/bỏ ngang) có nghĩa là bỏ hút thuốc một cách bất ngờ mà không dùng sản phẩm giúp cai thuốc gì cả – và trong một số trường hợp, cũng không có kế hoạch hoặc hỗ trợ gì cả. Mặc dù đây là một chiến lược thông dụng, việc bỏ hút thuốc ‘đột ngột’ có tỉ lệ thành công thấp hơn so với các phương pháp cai hút khác. Để có cơ hội cai hút thuốc thành công hơn, nên kết hợp ‘ý chí’ với các phương pháp khác.

2. Dùng các Sản phẩm Giúp cai hút thuốc: Có nhiều loại sản phẩm y tế có thể giúp quý vị gia tăng cơ hội bỏ hút thuốc, gồm có:

 • Nicotine Replacement Therapy (Trị liệu Thay thế Nicotine – NRT): Các thứ này gồm có miếng dán nicotine, kẹo nhai (gum), kẹo ngậm (lozenges), kẹo ngậm loại nhỏ, ống hít và thuốc xịt miệng. Quý vị có thể mua NRT ở tiệm thuốc tây địa phương và không cần toa bác sĩ. Một số sản phẩm cai thuốc có bán tại các cửa tiệm và siêu thị. Có thể mua miếng dán NRT qua một số thương hiệu và với giá rẻ hơn khi được bác sĩ cho toa theo Chương trình Phúc lợi Dược phẩm (PBS). 
 • Thuốc men theo toa để giúp Cai hút thuốc: Thuốc cai hút Varenicline (Champix®) và Bupropion (Zyban®) cần có toa bác sĩ. Các thuốc này có bán qua Chương trình Phúc lợi Dược phẩm (PBS) với giá rẻ hơn.

3. Chuyên viên Hỗ trợ Cai hút thuốc: Đường dây NSW Quitline (Đường dây hỗ trợ Cai hút thuốc) là dịch vụ miễn phí và bảo mật qua điện thoại để giúp tư vấn cho cá nhân nhằm giúp quý vị gắng bỏ hút thuốc. Các chuyên viên tư vấn NSW Quitline là các chuyên viên đã được huấn luyện đặc biệt để giúp quý vị cai hút thuốc; và họ có thể tư vấn, hỗ trợ, và cung ứng thông tin về các chiến lược bỏ hút thuốc. Chuyên viên tư vấn có thể giúp quý vị chuẩn bị cai hút thuốc, tránh hút thuốc trở lại, và bỏ hẳn hút thuốc. NSW Quitline cũng có dịch vụ gọi lại miễn phí để giúp hỗ trợ thêm trong hành trình cai thuốc của quý vị. Các cuộc gọi từ điện thoại cố định đến NSW Quitline được tính với cước phí cuộc gọi địa phương tiêu chuẩn. Nếu gọi từ điện thoại di động thì cước phí có thể cao hơn.

Để gọi đến đường dây Quitline tiếng Việt, hãy gọi số 1300 7848 65. Các chuyên viên tư vấn người Việt làm việc vào các ngày:

 • Thứ Hai: 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều
 • Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
 • Thứ Sáu: 8g30 sáng đến 2g30 chiều

Vui lòng lưu ý rằng các giờ làm việc này có thể thay đổi khi có yêu cầu.

Nếu chuyên viên tư vấn người Việt không rảnh, quý vị có thể để lại tin nhắn 24/7 và chuyên viên tư vấn sẽ gọi đến quý vị ngay khi có thể. Hoặc là quý vị có thể thảo luận với chuyên viên tư vấn nói tiếng Anh hoặc yêu cầu việc dùng dịch vụ thông dịch qua điện thoại.

4. Giảm hút để Cai hút thuốc: Nghĩa là quý vị giảm dần số lượng thuốc hút cho đến khi bỏ hẳn.

Định ra một Kế hoạch Bỏ hút thuốc

Bất kể quý vị chọn phương pháp bỏ hút thuốc như thế nào, điều có thể giúp ích là nên soạn ra một kế hoạch cho hành trình bỏ hút thuốc. Sau đây là những điều có thể bao gồm trong kế hoạch bỏ hút thuốc: 

 • Định ra một ngày để bỏ hút thuốc
 • Học hỏi từ những lần bỏ hút thuốc trước đây nhằm định ra những gì có hiệu quả và những gì không hiệu quả
 • Nhận ra các vấn đề tiềm tàng, các thử thách và những gì gây ra cơn thèm thuốc, và định ra các cách thức để đối phó
 • Nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè
 • Rủ một người bạn cùng bỏ hút thuốc 
 • Bớt dùng rượu bia và cà phê (caffeine) trong hai tuần đầu tiên khi cai hút thuốc
 • Tránh không đến gần những người khác khi họ hút thuốc
 • Chuẩn bị tinh thần cho các sự việc tiêu cực hoặc căng thẳng  

Những điều Nên nhớ trong Hành trình Cai hút thuốc

 • Hai tuần lễ đầu khi cai hút có thể là lúc thử thách nhất. Đó là lúc cơ thể quý vị trải qua hầu hết các triệu chứng do thiếu thuốc gây ra – nhưng nên nhớ rằng những điều này sẽ giảm dần qua thời gian. Sau khoảng ba tháng, hầu hết những người cai hút thuốc đều đã thật sự bỏ hút thuốc.
 • Nếu quý vị thỉnh thoảng hút lại trong khi cai hút, đừng lo lắng. Quý vị càng thử cai nhiều lần, thì càng gần tới thành công trong việc bỏ hút thuốc! Nhiều người đã phải gắng cai hút vài lần trước khi bỏ hẳn.
 • Việc lập kế hoạch sẽ giúp quý vị dễ thành công hơn. Vậy tại sao không soạn ra một kế hoạch để bỏ hút thuốc?
 • Các lợi lộc về sức khỏe nhờ bỏ hút thuốc sẽ bắt đầu ngay trong vòng hai giờ kể từ lúc cai hút thuốc.
 • Nên nhận định ra các lý do tại sao quý vị muốn bỏ hút thuốc và hãy nhớ đến các lý do này những khi quý vị thèm hút thuốc. Các lý do thông thường để bỏ hút thuốc gồm có: tiết kiệm tiền bạc, cải thiện sức khỏe, và giảm được tác động của việc hút thuốc đối với gia đình quý vị.
 • Thảo luận với chuyên viên tư vấn Quitline người Việt qua số 1300 7848 65 giúp tăng tiến cơ hội của quý vị để cai hút một cách thành công. 
 • Bộ Quit Kit (Tập Tài liệu giúp bỏ hút thuốc) là một bộ tài liệu giúp quý vị bỏ hút thuốc. 

Everybody’s quit smoking journey is different. For some people, quitting is easy, while for others it can be much more challenging. Join the Australian Cancer Institute of NSW’s ICanQuit program. Click here.

Share this:
Share

Facebook Comments

By Admin, AsiaFitnessToday

Hi! I'm Ursula Lee, writer and community manager at Asia Fitness Today. I love my food, my cat and my fitness regime :)

Creative Commons License
Except where otherwise noted, © GoInternationalGroup.com on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.